Wij hebben uw inbreng nodig.

Sinds september 2017 is Zuyd Hogeschool voor de 2e keer gestart met een project dat Kerkrade-West als onderwerp heeft. In dit project werken studenten van de opleidingen Bouwkunde, Social Work, Ergotherapie en Facility Management samen. De studenten doen onderzoek naar mogelijkheden om samen met bewoners in de openbare ruimte plekken aan te pakken die bijdragen aan een prettigere leefomgeving. De bewoners en het bewonersplatform van Kerkrade West zijn op diverse manieren vanaf de start bij dit project betrokken o.a. via flyers, een informatieavond waar studenten hun tussenresultaten presenteerden en de internationale designworkshop die plaatsvond in november. Studenten hebben daarbij ook gekeken naar mogelijkheden voor de opwaardering van de buurt Gracht. En tijdens de designworkshop zijn er diverse ontwerpen, specifiek voor de Gracht, gemaakt.

 

Vanaf maart willen Zuyd Hogeschool, de gemeente Kerkrade en het Bewonersplatform graag samen met bewoners van de Gracht een concreet vervolg geven aan de door studenten ontworpen plannen op die plekken die bewoners hebben uitgekozen. Deze plekken zijn:

  • De paden in de Corneliusstraat en Elisa-Gracht
  • De omgeving van de huidige jeu de boules baan (Birgitta- Gracht)
  • De aanleg van een basketbalveld (Agatha- Gracht).

We zijn op zoek naar omwonende van deze plekken die een positieve bijdrage willen leveren de verbetering ervan. Zuyd Hogeschool, Bewonersplatform West en de Gemeente willen de bewoners hierbij de nodige hulp en ondersteuning bieden.

Wilt u meedoen, meld u even aan voor 13 maart via marjolein.engels@kerkrade.nl  of bel: 0651117027

 

Het is de bedoeling deze plekken de komende weken samen te gaan aanpakken. Daarvoor zal per plek een bijeenkomst met bewoners, Zuyd Hogeschool, Bewonersplatform West en de Gemeente worden gepland.

 

      kerkradewest