Op donderdagavond 19 oktober vond in de Honéestraat in Holz de buurtbijeenkomst over Calisthenics plaats. Een groot succes, want er kwamen flink wat enthousiaste buurtbewoners van jong tot oud een kijkje nemen bij de demonstratie van deze uitdagende, gezellige (street) workout.

Al tijdens het opbouwen werd de organisatie regelmatig aangesproken over de plannen, een teken dat men er echt op zat te wachten! Die avond waren er rond de 50 buurtbewoners met hun kinderen aanwezig bij de presentatie en demonstratie. Die buurtbetrokkenheid is belangrijk, want alleen dan heeft een project écht kans van slagen.

Geen bezwaar
Tijdens de buurtbijeenkomst werd duidelijk dat die betrokkenheid wel goed zit in de Holz. Er hebben zich die avond 36 mensen ingeschreven voor sportlessen, of om mee te denken en mee te helpen bij de opbouw. De verwachting is dat de definitieve bouw van het Calisthenics-park in het voorjaar van 2018 plaatsvindt, er zijn geen bezwaren voor de locatie en er is absoluut behoefte. Sterker nog: een officieel toestel als deze is zelfs zeer welkom op deze locatie, want de jeugd kon wel wat nieuws gebruiken. Zij houden nu geïmproviseerde street work-outs op de speeltoestellen elders op het terrein.

Organisatie
De Calisthenics Pop-Up clinic werd georganiseerd door Team Wijkontwikkeling in samenwerking met Impuls, HEEMwonen en bcpl Holz. De leerlingen van deze het beroepscollege zullen namelijk op de geplande Calisthenics locatie ook sportlessen krijgen aangeboden, als afwisseling op hun reguliere lessen lichamelijke opvoeding. Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Team Wijkontwikkeling of kijk op onze facebookpagina.