In de buurt Gracht zijn de laatste 15 jaar alle buurtvoorzieningen stilletjes verdwenen. Winkels, Vrijetijdscentrum, bank, kerk en school, alles verdween door gebrek aan belangstelling, verkoop of fusie, met als gevolg geen enkele ruimte meer in de eigen buurt om te overleggen, te vergaderen of gezamenlijk je hobby te beoefenen. Het Bewonersplatform Kerkrade-West wil, als regie voerende partij, buurtbewoners van de Gracht helpen deze negatieve trend te doorbreken middels het openen van een buurt(kamer)huis. Hierbij denken we aan een bestaande eengezinswoning die geschikt is te maken voor kleinschalige activiteiten in de buurt. Denk daarbij aan bestuursvergaderingen van de Grachter verenigingen, hobbyclubs (handwerken, kaarten, darten, koken), stemlokaal bij verkiezingen, afspraken met de wijkagent of wijkzuster maar vooral een ontmoetingsplaats voor de eigen bewoners. Belangrijke partners in de wijk zoals woningcoöperatie HeemWonen en de Gemeente Kerkrade steunen ons daarbij.

Hoe werkt zo’n buurthuis?
De woning wordt gratis ter beschikking gesteld aan de buurt. Enkele bewoners uit de buurt zorgen voor het dagelijks beheer. Het Bewonersplatform en de opbouwwerkster van de Gemeente voor Kerkrade-West ondersteunen het geheel met hulp bij planning, financiën enz. Maar de bewoners bepalen zelf wie, waar en hoe gebruik gemaakt wordt van de Buurtwoning. Daar zijn verder geen organisaties bij betrokken.

We zijn op zoek naar mensen die positief willen bijdragen aan de buurt door mee te helpen dit te realiseren. Voor meer informatie bel Kitty Crombach (0615501032), Tiny Robroek (045-5464070) of Wim Beulen (045-5421093) of mail naar bewonersplatform@kerkrade-west.nl

Samen breken buurtbewoners de trend voor een toekomstbestendige leefbare buurt Gracht!