De Koninklijke Nederlands Heide Maatschappij (KNHM) organiseert een keer per jaar de wedstrijd ‘Kern met Pit’. Deze wedstrijd heeft als doel bewoners te stimuleren om initiatieven te initiëren die hun eigen leefomgeving kunnen verbeteren. Deze wedstrijd stimuleert bewoners om plannen te realiseren waarbij na afloop van het project ook een financiële beloning kan worden toegekend.

Dit jaar heeft de volkstuin “D’r Jemus Jaad” hier gebruik van gemaakt en zich ingeschreven voor de wedstrijd. Dit bewonersinitiatief uit Kerkrade West tuiniert op de grond van de oude speeltuin in de Heilust biologisch groenten en kruiden, voor en door de buurt. Sinds 2016 ondersteunen en stimuleren de vrijwilligers van D’r Jemus Jaad op de wijze de sociale cohesie in de buurt, het gebruik van gezonde voeding en verspreiden de kennis over gezond eten. Bij dit project worden bewoners ondersteund door Marjolein Engels, Opbouwwerker van team Wijkontwikkeling binnen de Gemeente Kerkrade. Voor de wedstrijd hebben zij het idee van “Jemus op d’r dusch” ingediend. Een project waarbij zij elke maand een andere workshop organiseren over het inmaken en verwerken van groenten en fruit die in de tuin te vinden zijn. Met name gaan ze hier uit van de behoefte van bewoners.

Na met 16 andere projecten uitgekozen te zijn, mochten de vrijwilligers van D’r Jemus Jaad op 20 januari het idee “Jemus op d’r dusch“ in presenteren bij Kern met Pit. Bij de bijeenkomt van het buurtinitiatieven-platform, heeft D’r Jemus Jaad in drie minuten het idee voor de workshops gepromoot en is toegelaten tot een select groepje projecten. Zij worden uitgedaagd door KNHM om dit project in een jaar uit te voeren, waarvoor zij dan met een gratificatie en prijsgeld van 1000,-gewaardeerd worden.

De enthousiaste vrijwilligers van D’r Jemus Jaad hebben op deze dag aan de groep, bestaand uit andere initiatiefnemers en adviseurs van Kern met Pit, laten zien dat er niemand beter oplossingen voor de eigen leefomgeving kan bieden en uitvoeren dan de bewoners zelf. In tegenstelling tot vele andere projecten is het project in de Heilust geheel zelf bedacht en uitgevoerd en ook nog gepresenteerd tijdens de wedstrijddag in Grathem. Dit gegeven heeft veel indruk gemaakt bij de overige deelnemers en de adviseurs van KNHM. Tijdens de dag zijn ook veel contacten gelegd met initiatiefnemers van andere projecten en ideeën en ervaringen uitgewisseld. Meer over deze dag en een video van de presentatie zijn op de facebookpagina van D’r Jemus Jaad terug te vinden.

De groep vrijwilligers heeft hier ook veel energie van gekregen en verheugt zich er op om met het project verder aan de slag te gaan en D’r Jemus Jaad een ontmoetingsplek, een werkplek en een leeromgeving voor de wijk te laten zijn waar iedereen welkom is. Het succes van D’r Jemus Jaad laat zien dat bewoners heel veel kunnen betekenen voor de verbetering van hun eigen omgeving, buurt of wijk.

Wil je hier meer over weten, of wil je deelnemen aan zo een workshop houdt dan de facebooksite van D’r Jemus Jaad in de gaten.

Heb jij nu ook een idee en de wil om de handen uit de mouw steken, om de leefbaarheid in jou buurt te verbeteren, neem contact op met Wijkontwikkeling. Wij ondersteunen en faciliteren jou project, zodat jij dit idee kunt verwerkelijken.