Frisse wind in Kerkrade-Oost: Nieuw Bewonersplatform stelt zich voor

Sinds januari 2019 is er weer een officieel bewonersplatform voor Kerkrade-Oost. Op dit moment bestaat het nieuwe platform uit 4 leden: Wim Robroek, Huub Steinbusch, Joost Wetzelaer en Petra Meloni. Wie zijn de nieuwe leden en wat zijn hun drijfveren om dit platform gestalte te geven?

Wim Robroek is 72 jaar oud en gepensioneerd. Hij woont in de wijk Kerkrade-Centrum. Als vrijwilliger is hij actief bij de H. Lambertuskerk in Kerkrade-Centrum. Daarnaast verzorgt hij ook de redactie en de bezorging van het ‘Senior Bledsje’ in Kerkrade. Tevens werkt hij bij de ruilwinkel Eygelshoven en heeft hij zorggedragen voor de oprichting van de jeu de boules-club in Kerkrade. Tot op de dag van heden is hij lid van deze club. Wim wil via dit platform de leefbaarheid van het Centrum bevorderen en bovendien het contact tussen gemeente en bewoners versterken, zodat het woongenot optimaal blijft.

Huub Steinbusch is 57 jaar en geboren en getogen in de wijk Chèvremont. Huub is van mening dat wij als burgers invloed kunnen hebben op het besturen van onze stad en dat is ook de reden dat hij toegetreden is tot het platform. Samen kunnen we onze wijken veiliger, schoner en leefbaarder maken. En daar zijn alle bewoners voor nodig. Huub hoopt in de komende jaren een van jullie aanspreekpunten te mogen zijn.

Het derde nieuwe lid is Joost Wetzelaer, 54 jaar en woont al zijn hele leven in de wijk Bleijerheide. Joost zet zich al jaren in als vrijwilliger in en voor Bleijerheide. Veel wijken zijn in de loop der jaren veranderd, zo ook zijn wijk en dit niet altijd ten goede. Toch is Joost ervan overtuigd dat de kracht van samenwerken het tij kunnen teren. Wij vormen immers samen de wijk, samen zijn wij Kerkrade en samen zijn wij sterk. Op dit moment wordt volop gewerkt aan de transitie van het binnen gebied van de 4 hoogbouwflats SUPERlocal. Als buren hebben zij middels een klankbordgroep hierin een belangrijke stem gekregen. Qua innovatie staat Bleijerheide hierdoor op de kaart. Het is een stap in de goede richting.

Het vierde lid is Petra Meloni, 49 jaar, ook geboren en getogen in de wijk Chèvremont, maar woont al jaren in het Rolduckerveld. Ze kent de wijk van binnen en van buiten, omdat ze jaren als docent werkzaam was op het voormalige College Rolduc. Mede daardoor is ze ook bekend met de problematiek van de wijk. Zoals meerdere wijken, is het belangrijk om ook van het Rolduckerveld een veilige en mooie omgeving te maken waar mensen elkaar steunen en helpen waar dat nodig is. Ook Petra wil zich graag inzetten voor de wijk en ervoor zorgen dat we samen de komende jaren positieve energie gaan inzetten om deze wijk en de andere in een goed daglicht te plaatsen.

Tot slot wordt het Bewonersplatform ondersteund door de opbouwwerker van team Wijkontwikkeling van de gemeente Kerkrade. In Kerkrade-Oost wordt deze taak waargenomen door Yill Raduzzi. Zij helpt bewoners bij het verbeteren van de leefbaarheid in hun eigen (woon)omgeving, bijvoorbeeld door bewoners te helpen bij het organiseren van bewonersinitiatieven.

Graag willen wij als nieuw platform ook nog vermelden dat wij ons gelukkig mogen prijzen dat het bestuur van de gemeente ons als bewoners die kans geeft.

Herkent u zich in dit verhaal en wilt u ook iets betekenen voor uw buurt, heeft u goede ideeën en heeft u interesse om het bewonersplatform te ondersteunen? Neem dan contact op met Yill Raduzzi via yill.raduzzi@kerkrade.nl of kijk op www.wijkwebkerkrade.nl