De gemeente Kerkrade wil graag aan de slag met een groot deel van de buurt Rolduckerveld. Het gaat om het gebied tussen de Ailbertuslaan en de Dir. Van der Mühlenlaan. Rolduckerveld wordt hiermee klaar gemaakt voor de toekomst. Meer groen, minder stenen en een prettige leefomgeving zijn de belangrijkste uitgangspunten. De gemeente zoekt hiervoor steun bij de twee woningcorporaties die veel woningen in de buurt hebben: HEEMwonen en Wonen Zuid.

Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening/Openbare Ruimte): “De komende maanden wordt samen gewerkt aan een nieuwe kijk op de buurt (gebiedsvisie). Belangrijk is de inbreng van bewoners, ondernemers, etc. Zij worden uitgenodigd om mee te denken over het verbeteren van de wijk. Zij weten beter dan wie ook waar kansen liggen en wat verbeterd kan worden.”

Rolduckerveld
De buurt Rolduckerveld is onderdeel van het stadsdeel Kerkrade-Oost en bevindt zich tegen de grens met Duitsland in het oosten. Het kent enkele belangrijke voorzieningen, zoals de enige brede school in Kerkrade, een groot aanbod aan seniorenwoningen en in de directe omgeving ligt een prachtig groengebied met veel wandel- en ontspanningsmogelijkheden. De laatste jaren kampt de buurt met een aantal opgaves die de leefbaarheid onder druk zetten.

Inbreng bewoners, ondernemers en stakeholders
De gemeente hecht veel waarde aan het betrekken van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit Rolduckerveld. Dit wordt nadrukkelijk een onderdeel van de plannen. Er komt een leefbaarheidswerkgroep waar de verschillende partijen in zitten. Deze groep start op korte termijn. DUS: Bent u bewoner, ondernemer, medewerker van een organisatie in dit gebied etc. en wilt u graag meedenken? Graag! Meld u dan bij de gemeente Kerkrade via 14 045 of via gemeentehuis@kerkrade.nl U krijgt daarna vanzelf bericht.