De gemeente maakt vaak beleid voor langere tijd, ook voor het toewijzen van speelveldjes. Maar soms vraagt de situatie van vandaag om flexibiliteit. Zo maakten inwoners uit de Directeur Jochemstraat zich sterk voor een speelveldje aan de Graan. In de kinderrijke buurt was al een tijdje behoefte aan een plek om te voetballen, liefst op loopafstand.

“Vroeger voetbalde je op straat, dat is tegenwoordig niet handig”, vertelt initiatiefnemer Michel Schurer. “Maar je wilt toch dat ze niet te ver weg spelen. Dus was het veldje aan het Graan ideaal.” Navraag bij de gemeente leerde hem dat het een negatief beoordeelde locatie was. Michel ging daarop in overleg met team wijkontwikkeling. “Op advies van de opbouwwerker heb ik toen gepeild in de buurt wat men er van vond. Veel mensen waren positief. Hun handtekeningen, maar ook een aantal negatieve reacties heb ik vervolgens bij de wethouder neergelegd. Niet lang daarna zijn de doeltjes er gekomen, de kinderen zijn er heel blij mee. En ze hoeven maar één straat over dus dat is te overzien.”

Wilt u ook een idee voor uw wijk realiseren voor/met uw buurtbewoners? Neem dan contact op met team wijkontwikkeling: er is vaak meer mogelijk dan u denkt!