De woningen van HEEMwonen aan de Directeur Peterstraat, Directeur Jansenstraat, Directeur van de Vennestraat en de Monseigneur van Gilsstraat in Rolduckerveld ondergingen afgelopen jaar een grondige renovatie. Nu de werkzaamheden aan de woningen zijn afgerond is het tijd om ook de openbare ruimte aan te pakken. Hiervoor heeft de gemeente Kerkrade zich begin 2017 aangesloten bij de keukentafelgesprekken die HEEMwonen en de aannemer voerde met haar huurders.

De gesprekken gingen echter niet over de renovaties, maar over de visie van de bewoners op hun eigen leefomgeving; wat kan anders en wat kan de huurder hier zelf in betekenen?
Naar aanleiding van deze gesprekken hebben bewoners zich aangemeld voor een bewonerspanel dat gezamenlijk het gebied heeft bekeken en een aantal verbeterpunten heeft samengesteld. En wat bleek: de bewoners wensten vooral een positieve omgeving voor de jongste buurtgenoten. Met stip bovenaan de wensenlijst stond dan ook dat de bestaande speelplek gelegen aan de directeur Petersstraat met voorrang een opknapbeurt verdiende.

Om dieper op de wensen van de buurt in te gaan, zijn gemeente en HEEMwonen met enkele geïnteresseerden aan de slag gegaan: er werden schetsen gemaakt en voorbeelden van speelvormen verzameld. Maar desgewenst werd ook de expertise van andere professionals ingeschakeld om kansen en wettelijke eisen te onderzoeken. De inspanningen van de bewoners hebben ertoe geleid dat kan worden aangekondigd dat de speelplek in het eerste kwartaal van 2018, net als de woningen, eveneens een complete make-over krijgt.
De speelplek zal worden vergroot, krijgt een opfrisbeurt en niet geheel onbelangrijk: er komt een groot, uitdagend speeltoestel bij! Hoe het toestel eruit gaat zien, blijft nog even geheim. Er wordt in elk geval hard gewerkt om de kinderen uit de buurt vanaf het voorjaar van 2018 een leuke, maar vooral veilige speelplek te bieden.