Bewoners krijgen steeds meer ruimte om initiatief te nemen en zelf vorm te geven aan hun leefomgeving. Sommige bewoners hebben geweldige initiatieven, maar kunnen wel wat hulp gebruiken bij het zetten van de eerste stappen. De opbouwwerkers en wijkmanagers van Team Wijkontwikkeling helpen overal in Kerkrade bij het realiseren van hun plannen.

Het doel van team wijkontwikkeling is het bevorderen van leefbaarheid in de wijk, het versterken van de sociale cohesie en het stimuleren van zelfredzaamheid van buurtbewoners. “Wij willen mensen helpen om hun initiatief van de grond te krijgen”, vertelt teamleider Hein Bracun. “Zodat ze er het beste uit halen voor zichzelf, voor de buurt en voor elkaar, met de blik op de toekomst.”

Copy-paste
“Wat je in de ene wijk bereikt, kun je niet zomaar één op één copy-paste invoeren in een andere wijk”, vindt Hein. “Mensenwerk is altijd maatwerk. In elke buurt klinken andere geluiden en spelen andere dingen. Overal betekent leefbaarheid iets anders. Voor de een betekent het schone straten, veiligheid en weinig overlast. De basis daarvoor is sociale betrokkenheid, elkaar aanspreken op gedrag en problemen niet groter laten worden dan ze zijn. Ook daar helpen wij als team bij, samen met collega’s in alle lagen van de gemeente en natuurlijk van onze sociale partners in de wijk.”

Blijven plakken
Het team werkt als een soort lijm tussen burger en organisatie. Wat concreet blijft plakken, wordt soms pas zichtbaar als je het eindproduct ziet: de verbinding tussen mensen in hun wijk. “Ons werk is net als participeren voor de burger: daar praat je niet over, dat doe je. Maar we doen meer dan het begeleiden en coachen van bewoners en buurtcomités. Ons team helpt ook de gemeente door haar beleid te ‘vertalen’ naar de mensen in de wijken. Door inspraak uit de buurt te organiseren, zodat dat beleid en de gemaakte keuzes beter aansluit op de dagdagelijkse realiteit van betrokken bewoners.”

Voor de toekomst
“Die inbreng van bewoners is cruciaal”, vindt Hein. “Bewoners moeten het gevoel hebben dat ze echt gehoord worden als ze vragen of opmerkingen hebben over hun leefomgeving. Zo creëren we draagvlak voor de toekomst: samenwerken aan een buurt waarin leefbaarheid iets is van iedereen. En waarin alle mensen zich betrokken voelen om eruit te halen wat er in zit. Op hun eigen manier.”