Kerkrade-Oost heeft een nieuwe wijkmanager: Wendy Logister.

De wijkmanager is de schakel tussen de gemeente en bewoners, ondernemers en overige partijen in de wijk. De wijkmanager signaleert ontwikkelingen en knelpunten in de wijk en zorgt ervoor dat deze met de juiste mensen wordt besproken. Als op grond daarvan maatregelen nodig zijn, dan zorgt de wijkmanager dat de nodige werkzaamheden op elkaar worden afgestemd. Samen met de opbouwwerkers geven de wijkmanagers mede sturing aan bewonersparticipatie in de diverse projecten van de gemeente Kerkrade. Een belangrijk doel hierbij is om de afstand tussen bewoners en de overheid zo klein mogelijk te maken en de leefbaarheid in de wijken te optimaliseren.

 

Om nog dichter bij de bewoners te zijn werkt team wijkontwikkeling vanuit diverse plekken in de wijk. Wilt u een afspraak maken met de wijkmanager voor Kerkrade Oost?
Wendy Logister is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op tel. 06-26482620 of via wendy.logister@kerkrade.nl