Op 7 april is de nieuwe Buurtkamer in de Gracht geopend. Op deze plek, aan de Massabiellestraat 17, krijgen buurtbewoners een eigen ruimte om te vergaderen, bijeenkomsten te houden en kleinschalige activiteiten te organiseren.

De buurtkamer Gracht is tot stand gekomen in samenwerking met woningcorporatie HEEMwonen, de gemeente Kerkrade en het bewonersplatform Kerkrade-West. HEEMwonen heeft een mooi huis ter beschikking gesteld, de gemeente financiert de energiekosten en de inrichting. Het Bewonersplatform Kerkrade-West is de medebeheerder van het pand.
De leden van dit platform hebben, samen met vrijwilligers uit de buurt, de buurtkamer opgeknapt en ingericht. Het resultaat mag er zijn!

 

De open dag was druk bezocht. Er zijn ook direct veel aanmeldingen van inwoners binnengekomen voor vrijwilligerswerk en activiteiten.

Wethouder Leo Jongen (Wijkontwikkeling): “Ik onderstreep graag het belang van de buurtkamer voor de wijk De Gracht. Dat er behoefte is aan deze voorziening, blijkt wel uit het enthousiasme van de buurtbewoners!”

Directeur Ralph Dautzenberg van HEEMwonen vertelde bij de opening dat de opkomst zijn verwachtingen had overtroffen en verheugd was dat HEEMwonen besloten had dit initiatief te ondersteunen.

Als openingshandeling hebben de heren Jongen en Dautzenberg de sleutels van het pand overhandigd aan vrijwilligster Kitty Crombach van het Bewonersplatform Kerkrade-West.