Wijkweb Kerkrade

Wijkweb is een initiatief van Team Wijkontwikkeling. Team wijkontwikkeling bestaat uit opbouwwerkers, wijkmanagers en een beleidsadviseur die overal in Kerkrade helpen bij het realiseren van bewonersinitiatieven. Op deze manier werken we samen aan het bevorderen van leefbaarheid in de wijk, het versterken van samenhang en het stimuleren van zelfredzaamheid van buurtbewoners.

Het team helpt, faciliteert en begeleidt bij bewonersinitiatieven, zodat mensen er het beste uit halen voor zichzelf, voor de buurt en voor elkaar.

Wijkontwikkeling heeft als doel de afstand tussen de gemeente en de bewoners zo klein mogelijk te maken en om bewoners, ondernemers en andere partijen zoveel mogelijk bij het gemeentelijk beleid te betrekken. Zo zorgen we er samen voor dat het beleid beter aansluit op de behoefte van de bewoners.

Via Wijkweb Kerkrade wil het Team Wijkontwikkeling graag alle successen van bewonersinitiatieven delen en ook een plek maken waar betrokken bewoners inspiratie op kunnen doen om zelf met de leefbaarheid in hun wijk aan de slag te gaan.

kerkrade-noord-wijkmanagers
kerkrade-noord

Kerkrade-Noord

Wijkmanager: Miranda Wouters
0624370554
miranda.wouters@kerkrade.nl

Kerkrade West, Noord en Oost

Beleidsadviseur: Ingrid Severens
0624682623
ingrid.severens@kerkrade.nl

“Samen werken aan de toekomst”
“Mensen maken de stad”
“In Kerkrade zit veel gemeenschapskracht”
“Mensen hebben het gevoel dat ze gehoord worden”
“Verklein de afstand tussen bewoners en de gemeente”
“Je hoeft het niet alleen te doen”
“We helpen bewoners graag een stap verder”
“We zorgen dat signalen uit de wijk op de juiste plek in de gemeente terecht komen”
“We organiseren de samenwerking tussen bewoners, sociale partners, ondernemers en gemeente”